logo profile

Процедури по ЗОП

Показване на 11-20 от 36.

Процедура № П-2015-19: Документация за участниците сключили рамкови споразумения през 2013 г. по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти по предварително подадени заявки от ТУ-София и неговите поделения" по обособени позиции.

Дата на публикуване: 07.12.2015 г.

Процедура № П-2015-18: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София

Дата на публикуване: 20.11.2015 г.

Процедура № П-2015-17: „Доставка на нови настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, таблетни компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване, компютърна периферия и компоненти за компютри за нуждите на Технически университет – София“

Дата на публикуване: 11.11.2015 г.

Процедура № П-2015-16: “Доставка на природен газ за нуждите на Филиала на Технически университет – София в град Пловдив”

Дата на публикуване: 15.10.2015 г.

Процедура № П-2015-15: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София по договори на Научно изследователски сектор и договори с Фонд научни изследвания № ДФНИ Е 02/8, № ДФНИ И02/6, № ДФНИ Е02/12“

Дата на публикуване: 30.09.2015 г.

Процедура № П-2015-14: Документация(във връзка със сключени през 2013 г. рамкови споразуменя по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ – София и неговите поделения)за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”

Дата на публикуване: 06.08.2015 г.

Процедура № П-2015-13: Документация (във връзка със сключени през 2013 г. рамкови споразуменя по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ – София и неговите поделения)за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ – София –НИС и по договори, финансирани от Фонд Научни Изследвания”

Дата на публикуване: 06.08.2015 г.

Процедура № П-2015-12: Документация за участниците сключили рамкови споразумения през 2013 г. по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти по предварително подадени заявки от ТУ-София и неговите поделения"

Дата на публикуване: 31.07.2015 г.

Процедура № П-2015-11: “Извършване на основен ремонт на сградите на Факултет и Колеж - Сливен към Технически университет – София”

Дата на публикуване: 21.07.2015 г.

Процедура № П-2015-10: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София по договори на Научно изследователски сектор и договори с Фонд научни изследвания № ДФНИ Е 02/8, № ДФНИ И02/6, № ДФНИ Е02/12“.

Дата на публикуване: 21.07.2015 г.