logo profile

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Показване на 1-10 от 16.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-16: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Интелигентни автоматизирани производствени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002.0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”

Дата на публикуване: 23.10.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:30.10.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-15: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”. Обособена позиция: "Високоскоростна камера"

Дата на публикуване: 09.10.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:16.10.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-14: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автомобилни мехатронни системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 09.10.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:16.10.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-13: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”. Обособена позиция 1: Роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация

Дата на публикуване: 24.09.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:01.10.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-12: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”. Обособена позиция 1: Процесна камера за изграждане на покрития

Дата на публикуване: 24.09.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:01.10.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-11: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автономни летателни апарати“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002.0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”

Дата на публикуване: 20.09.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:30.09.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-10: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”. Обособена позиция 1: „Специализирана акустична камера за заснемане разпределението на нивото на звуково налягане“ Обособена позиция 2: „Специализирана система за безконтактно измерване на вибрации“

Дата на публикуване: 20.09.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:30.09.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-09: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, обособена позиция: “Комплекс за физическо валидиране на мехатронни и триботехнически системи, подложени на въздействия на работната среда”

Дата на публикуване: 17.09.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:25.09.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-08: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”- обособена позиция № 1 с наименование: “Специализиран мобилен шумомер със софтуер и калибратори”

Дата на публикуване: 05.09.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:13.09.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-07: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по "Специални електрозадвижвания в роботиката" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01. Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 23.08.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:30.08.2019 г.