logo profile

Обществени поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Показване на 1-10 от 20.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-06: „Доставка на В и К материали за нуждите на ТУ – София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка за ТУ – София – ЦУ Обособена позиция 2: Доставка за отдел „Студентски общежития и столове“ към ТУ – София

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-05: „Доставка на железария за нуждите на ТУ – София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка за ТУ – София – ЦУ, НПГ по КТС гр. Правец и ТУЕС гр. София Обособена позиция 2: Доставка за отдел „Студентски общежития и столове“ към ТУ – София

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-04: „Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ – София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка за ТУ – София – ЦУ, КЕЕ и ТУЕС Обособена позиция 2: Доставка за отдел „Студентски общежития и столове“ към ТУ – София

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-03: „Доставка на електродомакински уреди за нуждите на ТУ – София“

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-02: „Абонаментно обслужване на щатния персонал на ТУ – София от Служба трудова медицина за 2019 г.“

Дата на публикуване: 19.03.2019 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-01: Преструктуриране и разширение на съществуващата мрежова инфраструктура в учебен блок 1 на Технически университет – София

Дата на публикуване: 08.01.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-08: "Транспортиране и съхранение на опасни и радиоактивни отпадъци за нуждите на ТУ – София"

Дата на публикуване: 15.11.2018 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-07: „Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители и годишна проверка на пожарни касети и пожарни кранове; доставка на противопожарно оборудване и оборудване, свързано с осигуряване на безопасност" за нуждите на ТУ - София, КЕЕ, ТУЕС и СОС за 2018 год.

Дата на публикуване: 14.11.2018 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-06: “ Лицензиран държавен технически надзор на съоръжения с повишена опасност“

Дата на публикуване: 12.11.2018 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-05: „Ремонт и абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения и съоръжения с повишена опасност за нуждите на ЦУ на ТУ - София“

Дата на публикуване: 10.10.2018 г.