logo profile

Обществени поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Показване на 1-10 от 25.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-11: "Лицензиран държавен технически надзор на съоръжения с повишена опасност“

Дата на публикуване: 12.11.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-10: "Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители, годишна проверка на пожарни касети и пожарни кранове; закупуване на пожарогасители за нуждите на ТУ – София" за 2019 год.

Дата на публикуване: 11.11.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-09: „Извършване на извънгаранционен ремонт на климатични системи за нуждите на ЦУ, СОС и ТУЕС на ТУ - София"

Дата на публикуване: 28.10.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-08: „Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения и съоръжения с повишена опасност за нуждите на ТУ-София-ЦУ“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-07: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2019 г.“

Дата на публикуване: 09.10.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-06: „Доставка на В и К материали за нуждите на ТУ – София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка за ТУ – София – ЦУ Обособена позиция 2: Доставка за отдел „Студентски общежития и столове“ към ТУ – София

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-05: „Доставка на железария за нуждите на ТУ – София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка за ТУ – София – ЦУ, НПГ по КТС гр. Правец и ТУЕС гр. София Обособена позиция 2: Доставка за отдел „Студентски общежития и столове“ към ТУ – София

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-04: „Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ – София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка за ТУ – София – ЦУ, КЕЕ и ТУЕС Обособена позиция 2: Доставка за отдел „Студентски общежития и столове“ към ТУ – София

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-03: „Доставка на електродомакински уреди за нуждите на ТУ – София“

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-02: „Абонаментно обслужване на щатния персонал на ТУ – София от Служба трудова медицина за 2019 г.“

Дата на публикуване: 19.03.2019 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител