logo profile

Обществени поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Показване на 11-20 от 20.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-04: „Извършване на профилактика на автоматични входни врати и подови автомати на учебните корпуси за нуждите на ТУ - София“

Дата на публикуване: 12.09.2018 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-03: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2018 г.“

Дата на публикуване: 23.08.2018 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-02: Извънгаранционна сервизна поддръжка на системи за сигурност за учебните корпуси и за ЦМС на ТУ-София.

Дата на публикуване: 21.06.2018 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-01: "Доставка на лицензи за хардуерна и софтуерна поддръжка на съществуващо оборудване за мрежова сигурност в университетската компютърна мрежа на ТУ-София"

Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-06: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“

Дата на публикуване: 06.12.2017 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-05: "Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители и годишна проверка на пожарни касети и пожарни кранове" за нуждите на ТУ - София КЕЕ, ТУЕС и СОС за 2017 год.

Дата на публикуване: 01.12.2017 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-04: „Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ-София“

Дата на публикуване: 23.10.2017 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-03: "Доставка на електроматериали за нуждите на ТУ-София"

Дата на публикуване: 23.10.2017 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-02: Ремонт и абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения с повишена опасност

Дата на публикуване: 28.09.2017 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-01: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2017 г.“

Дата на публикуване: 12.09.2017 г.

За обществената поръчка има избран изпълнител