logo profile

Обществени поръчки

Показване на 111-120 от 300.

Процедури по ЗОП № П-2019-22: "Доставка на Сладкиши за ТУ -София - СОС гр. София и филиал Пловдив"

Дата на публикуване: 02.08.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-21: "Доставка на Безалкохолни напитки и бира за ТУ -София - СОС гр. София и филиал Пловдив"

Дата на публикуване: 02.08.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-20: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“.

Дата на публикуване: 31.07.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-19: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“

Дата на публикуване: 25.07.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-18: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНКУРС НА НИС И ДОГОВОРИ С ФНИ

Дата на публикуване: 09.07.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-17: “Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София”

Дата на публикуване: 05.07.2019 г.