logo profile

Обществени поръчки

Показване на 81-90 от 183.

Събиране на оферти с обява № С-2018-01: “Извършване на медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София”

Дата на публикуване: 11.01.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-12: "Застраховане на моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове на ТУ - София"

Дата на публикуване: 12.12.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-20: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“

Дата на публикуване: 07.12.2017 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-06: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“

Дата на публикуване: 06.12.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-05: "Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители и годишна проверка на пожарни касети и пожарни кранове" за нуждите на ТУ - София КЕЕ, ТУЕС и СОС за 2017 год.

Дата на публикуване: 01.12.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Събиране на оферти с обява № С-2017-11: „Застраховане на моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове на: “ТУ - София ЦУ”; “ТУ-София - филиал Пловдив”; „Учебно-експериментално предприятие (УЕП) към ТУ - София“; “ТУ-София - Студентски общежития и столове (СОС)”; “ТУ-София - УСОБ - Семково”; “ТУ-София - УСОБ - Созопол”.

Дата на публикуване: 22.11.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-19: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на учебните корпуси на ТУ – София"

Дата на публикуване: 20.11.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-18: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ-София"

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-10: „Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ - София“

Дата на публикуване: 14.11.2017 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-04: „Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ-София“

Дата на публикуване: 23.10.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител