logo profile

Обществени поръчки

Показване на 51-60 от 300.

Процедури по ЗОП № П-2019-57: „Процедура № 01–07 Доставка, инсталиране и конфигуриране на център за данни и мрежово оборудване на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“

Дата на публикуване: 20.12.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-13: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 18.12.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-56: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН.

Дата на публикуване: 09.12.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-12: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София

Дата на публикуване: 03.12.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-11: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 15.11.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-11: "Лицензиран държавен технически надзор на съоръжения с повишена опасност“

Дата на публикуване: 12.11.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-10: "Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители, годишна проверка на пожарни касети и пожарни кранове; закупуване на пожарогасители за нуждите на ТУ – София" за 2019 год.

Дата на публикуване: 11.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-10: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ- София» Обособена позиция 2 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-55: Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ - София

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-54: Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.