logo profile

Обществени поръчки

Показване на 61-70 от 192.

Събиране на оферти с обява № С-2018-14: „Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)“

Дата на публикуване: 11.10.2018 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-05: „Ремонт и абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения и съоръжения с повишена опасност за нуждите на ЦУ на ТУ - София“

Дата на публикуване: 10.10.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-11: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет - София

Дата на публикуване: 04.10.2018 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-04: „Извършване на профилактика на автоматични входни врати и подови автомати на учебните корпуси за нуждите на ТУ - София“

Дата на публикуване: 12.09.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-13: "Реновиране на дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"

Дата на публикуване: 27.08.2018 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-03: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2018 г.“

Дата на публикуване: 23.08.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Събиране на оферти с обява № С-2018-12: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 14.08.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-10: „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет -София“

Дата на публикуване: 31.07.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-11: „Доставка и монтаж на технически системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, пожарогасене и структурна кабелна система с цел създаване на Център за данни (Data Center)“

Дата на публикуване: 11.07.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-09: „Доставка на компютърно оборудване за вътрешния конкурс на НИС при ТУ-София и по договори с Фонд научни изследвания“

Дата на публикуване: 10.07.2018 г.