logo profile

Обществени поръчки

Показване на 71-80 от 286.

Процедури по ЗОП № П-2019-38: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-37: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-36: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-35: Застраховане на моторни средства (МПС) и плавателни съдове, на преподаватели, служители и студенти при командировки, на дълготрайни материални активи (ДМА) и на наети машини, съоръжения и оборудване за нуждите на ТУ - София“

Дата на публикуване: 30.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-34: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково

Дата на публикуване: 26.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-33: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ-София"

Дата на публикуване: 26.09.2019 г.