logo profile

Обществени поръчки

Показване на 121-130 от 248.

Събиране на оферти с обява № С-2018-13: "Реновиране на дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"

Дата на публикуване: 27.08.2018 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-03: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2018 г.“

Дата на публикуване: 23.08.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Събиране на оферти с обява № С-2018-12: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 14.08.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-10: „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет -София“

Дата на публикуване: 31.07.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-11: „Доставка и монтаж на технически системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, пожарогасене и структурна кабелна система с цел създаване на Център за данни (Data Center)“

Дата на публикуване: 11.07.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-09: „Доставка на компютърно оборудване за вътрешния конкурс на НИС при ТУ-София и по договори с Фонд научни изследвания“

Дата на публикуване: 10.07.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-08: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника“

Дата на публикуване: 04.07.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-10: "Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София"

Дата на публикуване: 28.06.2018 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-02: Извънгаранционна сервизна поддръжка на системи за сигурност за учебните корпуси и за ЦМС на ТУ-София.

Дата на публикуване: 21.06.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Процедури по ЗОП № П-2018-07: „Избор на изпълнител за доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на лазерна система за рязане и системи за адитивно производство (3D принтери) по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника” и 5.13 „Общо инженерство” чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1”

Дата на публикуване: 11.06.2018 г.