logo profile

Публични покани

Показване на 11-20 от 22.

Публична покана № ПП-2015-06: „Дезинсекция срещу хлебарки и летящи насекоми, дератизация срещу гризачи” за ТУ - София и изнесените звена"

Дата на публикуване: 31.07.2015 г.

Публична покана № ПП-2015-05: „Доставка на електроматериали за ТУ - София”

Дата на публикуване: 24.07.2015 г.

Публична покана № ПП-2015-04: „Доставка на средства за презентация за ТУ - София ”

Дата на публикуване: 20.07.2015 г.

Публична покана № ПП-2015-03: „Доставка на В и К материали за нуждите на ТУ - София”

Дата на публикуване: 16.07.2015 г.

Публична покана № ПП-2015-02: "Доставка на изделия и артикули за почистване за ТУ-София"

Дата на публикуване: 15.07.2015 г.

Публична покана № ПП-2015-01: "Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ - София”

Дата на публикуване: 13.07.2015 г.

Публична покана № ПП-2014-06: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ - София

Дата на публикуване: 10.12.2014 г.

Публична покана № ПП-2014-05: Доставка на измервателни уреди за ТУ - София

Дата на публикуване: 02.12.2014 г.

Публична покана № ПП-2014-04: Доставка на работно и униформено облекло за ТУ – София

Дата на публикуване: 13.11.2014 г.

Публична покана № ПП-2014-03: Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ- София и на изнесените звена

Дата на публикуване: 11.11.2014 г.