logo profile

Обществени поръчки

Показване на 201-210 от 300.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-06: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“

Дата на публикуване: 06.12.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-05: "Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители и годишна проверка на пожарни касети и пожарни кранове" за нуждите на ТУ - София КЕЕ, ТУЕС и СОС за 2017 год.

Дата на публикуване: 01.12.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Събиране на оферти с обява № С-2017-11: „Застраховане на моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове на: “ТУ - София ЦУ”; “ТУ-София - филиал Пловдив”; „Учебно-експериментално предприятие (УЕП) към ТУ - София“; “ТУ-София - Студентски общежития и столове (СОС)”; “ТУ-София - УСОБ - Семково”; “ТУ-София - УСОБ - Созопол”.

Дата на публикуване: 22.11.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-19: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на учебните корпуси на ТУ – София"

Дата на публикуване: 20.11.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-18: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ-София"

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-10: „Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ - София“

Дата на публикуване: 14.11.2017 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-04: „Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ-София“

Дата на публикуване: 23.10.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-03: "Доставка на електроматериали за нуждите на ТУ-София"

Дата на публикуване: 23.10.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Процедури по ЗОП № П-2017-17: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН”

Дата на публикуване: 20.10.2017 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-02: Ремонт и абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения с повишена опасност

Дата на публикуване: 28.09.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител