logo profile

Обществени поръчки

Показване на 171-180 от 286.

Събиране на оферти с обява № С-2018-07: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-06: „Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на Първи, Втори и Четвърти корпуси на Филиала на ТУ-София в гр. Пловдив“

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-06: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебните командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет – София

Дата на публикуване: 07.06.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-05: „Доставка на DLR сензори, комплектовани с метеорологични станции, за мрежи високо напрежение“

Дата на публикуване: 16.05.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-04: „Доставка на компютърно оборудване за вътрешния конкурс на НИС при ТУ-София и по договори с Фонд научни изследвания“

Дата на публикуване: 25.04.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-03: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“

Дата на публикуване: 24.04.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-02: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"

Дата на публикуване: 13.04.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-05: „Изготвяне на технически проект и извършване на строително - монтажни работи /инженеринг/ на помещения в учебен блок № 4 на ТУ - София с цел Създаване на Център за данни (Data център)“

Дата на публикуване: 19.03.2018 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-01: "Доставка на лицензи за хардуерна и софтуерна поддръжка на съществуващо оборудване за мрежова сигурност в университетската компютърна мрежа на ТУ-София"

Дата на публикуване: 13.03.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Процедури по ЗОП № П-2018-01: „Доставка на компютърно оборудване по договори с ФНИ и за НИС при ТУ-София“

Дата на публикуване: 27.02.2018 г.