logo profile

Обществени поръчки

Показване на 211-220 от 300.

Процедури по ЗОП № П-2017-16: „Доставка на тонер касети в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-01: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2017 г.“

Дата на публикуване: 12.09.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Събиране на оферти с обява № С-2017-09: „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“(запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) Обособена позиция № 2: „Доставка на копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“

Дата на публикуване: 08.09.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-15: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"

Дата на публикуване: 07.09.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-14: Доставка на компютърно и мрежово оборудване за ТУ-София, по обособени позиции: • Обособена позиция № 1: “Доставка на компютърно оборудване за ТУ-София“ • Обособена позиция № 2: „Доставка на мрежово оборудване за ТУ-София“

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-13: Доставка на нови консумативи за печатаща и копирна техника за ТУ-София

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-08: „Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)”

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-07: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”, по обособени позиции: • Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София» • Обособена позиция 2 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-06: „Извършване на строително монтажни работи в Трети учебен корпус на Филиала на ТУ – София в град Пловдив“

Дата на публикуване: 02.08.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-12: Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град

Дата на публикуване: 27.06.2017 г.