logo profile

Обществени поръчки

Показване на 181-190 от 300.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-02: Извънгаранционна сервизна поддръжка на системи за сигурност за учебните корпуси и за ЦМС на ТУ-София.

Дата на публикуване: 21.06.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Процедури по ЗОП № П-2018-07: „Избор на изпълнител за доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на лазерна система за рязане и системи за адитивно производство (3D принтери) по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника” и 5.13 „Общо инженерство” чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1”

Дата на публикуване: 11.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-09: “Извършване на строително-монтажни работи с цел основен ремонт на Студентско общежитие на Филиала на ТУ – София в град Пловдив“

Дата на публикуване: 11.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-08: „Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ-София“

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-07: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-06: „Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на Първи, Втори и Четвърти корпуси на Филиала на ТУ-София в гр. Пловдив“

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-06: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебните командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет – София

Дата на публикуване: 07.06.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-05: „Доставка на DLR сензори, комплектовани с метеорологични станции, за мрежи високо напрежение“

Дата на публикуване: 16.05.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-04: „Доставка на компютърно оборудване за вътрешния конкурс на НИС при ТУ-София и по договори с Фонд научни изследвания“

Дата на публикуване: 25.04.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-03: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“

Дата на публикуване: 24.04.2018 г.