logo profile

Обществени поръчки

Показване на 191-200 от 300.

Процедури по ЗОП № П-2018-02: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"

Дата на публикуване: 13.04.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-05: „Изготвяне на технически проект и извършване на строително - монтажни работи /инженеринг/ на помещения в учебен блок № 4 на ТУ - София с цел Създаване на Център за данни (Data център)“

Дата на публикуване: 19.03.2018 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-01: "Доставка на лицензи за хардуерна и софтуерна поддръжка на съществуващо оборудване за мрежова сигурност в университетската компютърна мрежа на ТУ-София"

Дата на публикуване: 13.03.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Процедури по ЗОП № П-2018-01: „Доставка на компютърно оборудване по договори с ФНИ и за НИС при ТУ-София“

Дата на публикуване: 27.02.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-04: „Извънгаранционен ремонт на компютри и периферна компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 20.02.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-03: “Извършване на медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. София“ Обособена позиция № 2: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. Пловдив“ Обособена позиция № 3: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. Сливен“

Дата на публикуване: 12.02.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-02: “Избор на Служба по трудова медицина (СТМ) за абонаментно обслужване по здравословни и безопасни условия на труд на работещите в ТУ - София”.

Дата на публикуване: 18.01.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-01: “Извършване на медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София”

Дата на публикуване: 11.01.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-12: "Застраховане на моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове на ТУ - София"

Дата на публикуване: 12.12.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-20: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“

Дата на публикуване: 07.12.2017 г.