logo profile

Процедури по ЗОП.Рамкови споразумения

Показване на 91-100 от 121.

Процедури по ЗОП № П-2018-11: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет - София

Дата на публикуване: 04.10.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-10: „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет -София“

Дата на публикуване: 31.07.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-09: „Доставка на компютърно оборудване за вътрешния конкурс на НИС при ТУ-София и по договори с Фонд научни изследвания“

Дата на публикуване: 10.07.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-08: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника“

Дата на публикуване: 04.07.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-07: „Избор на изпълнител за доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на лазерна система за рязане и системи за адитивно производство (3D принтери) по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника” и 5.13 „Общо инженерство” чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1”

Дата на публикуване: 11.06.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-06: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебните командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет – София

Дата на публикуване: 07.06.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-05: „Доставка на DLR сензори, комплектовани с метеорологични станции, за мрежи високо напрежение“

Дата на публикуване: 16.05.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-04: „Доставка на компютърно оборудване за вътрешния конкурс на НИС при ТУ-София и по договори с Фонд научни изследвания“

Дата на публикуване: 25.04.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-03: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“

Дата на публикуване: 24.04.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-02: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"

Дата на публикуване: 13.04.2018 г.