logo profile

Процедури по ЗОП.Рамкови споразумения

Показване на 111-120 от 134.

Процедури по ЗОП № П-2018-04: „Доставка на компютърно оборудване за вътрешния конкурс на НИС при ТУ-София и по договори с Фонд научни изследвания“

Дата на публикуване: 25.04.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-03: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“

Дата на публикуване: 24.04.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-02: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"

Дата на публикуване: 13.04.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-01: „Доставка на компютърно оборудване по договори с ФНИ и за НИС при ТУ-София“

Дата на публикуване: 27.02.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-20: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“

Дата на публикуване: 07.12.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-19: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на учебните корпуси на ТУ – София"

Дата на публикуване: 20.11.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-18: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ-София"

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-17: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН”

Дата на публикуване: 20.10.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-16: „Доставка на тонер касети в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-15: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"

Дата на публикуване: 07.09.2017 г.